Võit ideekonkursilt Eesti esinduse laienduse projekteerimiseks Brüsselisse

16.10.2015

KAOS Arhitektid võitsid ideekonkursi Eesti Vabariigi alalise esinduse vastuvõtuala ja laienduse projekteerimiseks Brüsselisse aadressile Rue Guimard 11/13. Uus maht asub sisehoovis ning sellesse on kavandatud nõupidamis‑ ja vastuvõturuumid.

Olemasolev sisehoov on blokeeritud müüridega; uus lahendus loob tervikliku keskkonna läbi selle, et hoovis viibides ollakse ümbritsetud täielikult uue kavandatud esteetilise keskkonnaga: grillimajast avaneb vaade uuele koosviibimiste mahule ja koosviibimiste mahust avaneb vaade uuele kenale grillimajale.

Uue arhitektuurse lahenduse seob tervikuks astmelisus: juurdeehituse katuselt on tagatud evakuatsioonipääs sisehoovi ning astmeid saab kasutada istumiseks.

Arhitektuurse ja sisearhitektuurse lahenduse autorid on Margit Argus, Margit Aule, Katrin Vilba ja Siim Karro.