Tõrva keskväljaku ideekonkursi ergutuspreemia

19.02.2015

Tõrva linna keskväljaku arhitektuurivõistlusel pälvis töö „Jõemaastik” ergutuspreemia. Žürii hinnangul torkas töö silma uue jõeoru loomisega läbi Nooruse pargi kuni Veskijärveni. „Jõemaastiku” autorid on Toomas Adrikorn, Margit Aule ja Liisa Valdmann.

Võistluse eesmärk oli muuta Tõrva keskväljak, Nooruse park ja selle lähiümbrus multifunktsionaalseks, atraktiivseks ja Tõrva linnaosi koondavaks avalikuks ruumiks.

Lähtusime oma nägemust pakkudes sellest, et Tõrva maastiku on kujundanud voolav vesi. Kaunis jõemaastik läbib Tõrvat domineeriva ruumielemendina, andes koos järvedega linnale iseloomuliku ilme. Laiemalt vaadatuna voolavad ka avalik ruum ja linna rohealad jõe sarnaselt läbi linna. Kavandis rõhutasime seda sidusust.

Modelleerisime uue ruumi, kasutades selleks justkui liikuva vee abil tekkinud süvendit, mis avab keskväljakult pääsu veeni. Maastiku ja oru kujundanud voolavat vett ennast ei pruugi alati nähagi olla, see on oma töö juba teinud. Alles on maastik ja teadmine, et vesi oli. Lisasime võistlustöösse õhku keskväljaku ümbermõtestamisega, kavandades Nooruse pargi alale ruumilise sisselõike ning sidudes sellega väljaku ja järve nii visuaalselt kui ka füüsiliselt.

KAOS Arhitektid