KAOS Arhitektid töö märgusõnaga KUMA võitis Tabasalu tervisekeskuse arhitektuursel ideekonkursil 3. koha. Täna avalikustati ideekonkursi tulemused.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on Tabasalu keskusesse senise teenuste hoone kompleksi (Teenuste tn 2 kinnistu) uue eraldiseisva osana rajatava tervisekeskuse hoone arhitektuurse ideelahenduse saamine.

Kavandi “Kuma” autorid on Katri Mets, Karina Krestinov, Margit Aule.

Tervis ja tervenemine eeldab lisaks meedikute tegevusele ka tervenemist soodustavat ruumi. Harmoonilise ja loodusliku keskkonna tekitamiseks on ära kasutatud krundil olemasolevat kõrghaljastust ning seda juurdegi lisatud. Hoone minimalistlik vorm tuleneb perearstikeskusele määratud hoonestusaluse pinna geomeetriast ning allesjääva hoone koosmõjust. Uus tagasihoidlik kahekorruseline hoonemaht sulandub roheluse keskele ning on visuaalselt kooskõlas allesjääva hoonestusega. Lammutatava mahu ühenduskohtades allesjääva
hoonemahuga kasutatakse fassaadilahenduses visuaalselt sarnast punast tellist.

Uus hoone paigutub olemasoleva hoone kõrvale ning toimib visuaalselt selle jätkuna. Hoone lõunaküljel on projekteeritud avalik väljak, mis jätkub avaras siseruumis. Tervisekeskuse
fuajee ja ooteala on seotud ühtselt kulgevaks ruumiks, millele annab õhulisuse läbi kahe korruse paiknev õhuruum ning selle kohal olev katuseaken. Ooteala on koondatud
istumispesadena, millega välditakse vananenud pika koridori tüpoloogiat. Siselahenduses on kasutatud hoone minimalistliku joonega ühtivat mööblit, soojust ning rohelust on siseruumi toodud potitaimede ning murukastide näol.

Materjalivalikul on arvestatud kinnistul paikneva punastest tellistest hoonega ja sellest tulenevalt on projekteeritud perearstikeskus samuti tellisfassaadiga. Kontrasti lisamiseks ning huvitavama keskkonna loomiseks on tervisekeskuse fassaadilahenduses kasutatud tumedat tellist ning tellismustrit, kus tellised pole paigutatud üksteise kõrvale vaid on jäetud avaused, mis hakkavad pimedal ajal ruumis põlevat valgust väljakule kumama. Lisaks töötab säärane tellispits varjestusena, muutes perearstikeskuses viibimist privaatsemaks, säilitades siiski visuaalse sideme välisruumis toimuvaga. Antud tellismustri kasutamine muudab ka siseruumid huvitavamaks, sest päikesevalguse toimel hakkab koridorides toimuma visuaalselt põnev varjudemäng.

Fassaadilahenduses on kasutatud ümbritseva keskkonnaga sobituvat tumedat tellist ning tellisepitsi motiivi. Pitsi kasutamisel on mitmeid eeliseid – ühelt poolt töötab see varjestusena, teisalt loob privaatsema sisekeskkonna, samuti loob visuaalselt põnevaid varjudemänge. Hoone sisemine valgus kumab läbi tellisepitsi ka õue väljakule ning hoone mõjub soojalt.