Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool asub 1953. aastal ehitatud endise Mäetehnikumi õppehoones. Hoone moodustab koos Suur-Ameerika tänava ääres paikneva Tallinna Tõnismäe Reaalkooliga uhke stalinistliku ansambli. Tehnikakõrgkooli hoonel on ajastule omane stalinistlik vormikeel – sümmeetrilise plaanilahendusega hoonel on uhke templifrontooni ja valgeks krohvitud sammastega muust mahust eenduv keskne sissepääs, samuti on siseruumides hulgaliselt stalinismile omaseid detaile – sambad, paraadtrepid fuajees ja uusklassitsistlikud kaunistused karniiside, ehisliistude jm dekoori näol.

Renoveerimisprojekti tulemusel on stalinistlik, kohati raskepärane klassitsism seotud heledate toonide ja kontrastsete detailidega. Valgeks viimistletud ajaloolised arhitektuurielemendid on saanud väärikat täiendust minimalistlike klaasist ja mustast vanutatud metallist lisanduste näol – detailirohke heleda ajaloolise ja minimalistliku tumeda uue vahel tekib huvitav dialoog, milles kumbki ei tundu domineerivat. Tulemuseks on ruum, mille ajaloolist suurejoonelisust täiendab uus värskus. Uues ruumimõjus mängib rolli ka selge makrograafikas infograafika, mis aitab paremini tajuda hoonesisest loogikat.

Lisaks vestibüüli uuendamisele korrastati projekti raames hoone südamiku logistilist toimimist. Trepikoja sümmeetrilised püstakud said juurde kaks lifti ning ligipääsetavust parandavad kaldteed ja tõstukid.

Asukoht
Pärnu mnt 82, Tallinn
Pindala
9500 m²
Tellija
Tallinna Tehnikakõrgkool
Avatud ideekonkurss
2014, 1. preemia
Projekti meeskond
Margit Argus, Margit Aule, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann
Staatus
Valmis 2017