Noblessneri Valukoda

Restaureeritav laevaehitustsehh, valukoda ja korsten tervikliku kompleksina moodustavad osa Tallinna tööstusarhitektuuri pärandist, mis läbib funktsionaalset ümbermõtestamist. Hoonesse on kavandatud avalik multifunktsionaalne ekspositsiooniruum, mis on atraktiivseks sihtpunktiks nii Noblessneri kvartali kasvavale elanikkonnale, kõikidele tallinlastele kui tuhandetele pealinna väliskülastajatele.

Tööstushoone kohandamine avalikuks hooneks toob kaasa paratamatuid sekkumisi olemasolevasse ehitisse. Arhitektuurse kontseptsiooni keskne idee on lahendada projekteeritavad sekkumised, säilitades hoone ajalugu, identiteeti ja atmosfääri. Olemasoleva ruumi ajaloolisi kihte ekponeeritakse eelkõige avalikes ruumides, üldaladel. Ruumilised sekkumised on minimaalsed, kuid selgesti olemasolevast eristuvad – nt astub projekteeritud kohviku köök olemasolevatest seintest eemale ja moodustab selgelt eriilmelise mahu laevatsehhi löövis.

Laevatsehhi ja valukoja avalikud ruumid ja sissepääsud on seotud planeeritava platsi ja jalakäijate tänavaga kirde ja loode fassaadidel. Avalikud ruumid moodustavad ühe tervikliku tsooni, mida on võimalik vajadusel eraldada erinevates kasutussituatsioonides.

Asukoht
Peetri 10, Tallinn
Pindala
5800 m²
Tellija
Noblessneri Arendus OÜ
Projekti meeskond
Margit Argus, Margit Aule, Laura Ojala, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann, Katariina Teigar
Valgustusprojekt
Edites
Staatus
Valmis 2019