Haapsalu piiskopilinnus

Haapsalu piiskopilinnusel on pikk ja kirev ajalugu. Oma projektiga loome teekonna linnuse müüride ääres ja tema sisemuses, kutsudes inimesi vaatama linnuserajatist ja maalilist Haapsalu linna kõrgemalt, kuhu tavaliselt ei satuta, ja kogema keskaegset keskkonda teiselt tasandilt. Katuseterrassidele kujundatud aiad, müüride kõrval looklev rada ja elegantne paviljon toovad värskust ja loovad kontrasti müürides oleva siseekspositsiooniga, mis on keskajale omaselt pime ja raskepärane. Uus modernne lisandus austab minevikku ja aitab tänapäeva inimesel seda paremini mõtestada.

Kaitserajatisest avanevad vaated linnale ja vaenlaste lähenemisteedele olid keskajal eluliselt tähtsad. Oma töös soovime neid vaateperspektiive külastajatele lähemale tuua. Selleks oleme loonud moodsa elemendina müüride ääres kulgeva silla, mis avab vaateid seni kättesaamatute rakursside alt. Sild on justkui voolav lint, mis juhatab külastaja elamuslikule teekonnale ühtaegu olevikus ja ajaloos.

Riputatud sild kinnitub enamjaolt konsoolsetele tugedele ja on linnusemüüridest eraldi. Silla konstruktsioon on kinnitatud müüride külge teraskanduritega, mille asukohad on valitud nii, et need ajaloolisi linnusemüüre võimalikult vähe kahjustaksid. Näiteks kasutame ära müüriosi, kuhu on juba 1990. aastatel renoveerimistööde käigus rajatud katusekonstruktsioonide kinnituspunktid, või toetub sild hilisema rekonstruktsiooni külge. Täpne silla asukoht ja liikumisteekond töötatakse välja koostöös ajaloolastega, ajaloolist substantsi maksimaalselt arvestades ja säilitades.

Käigutee on võimalikult märkamatu ja selge arhitektuurse joonega. Et sild oleks kerge, soovime käiguteeks kasutada teraslehtmaterjali, mis on konstruktiivse tugevdamise eesmärgil valtsitud ja alla pööratud, et katta ka peatala. Elegantne sild on minimalistlik ja vähedetailne. Silla piire on kavandatud võimalikult õhuliseks. Piirde T-profiiliga tugipostide vahele kinnitub pinguldatud trossvõrkpiire.

Sild valmistatakse viimistletud mustast terasest, mis on lõõmutusahjus ilmastikukindlaks oksüdeeritud ja seejärel lakitud.

Uus sissepääsupaviljon teeb kummarduse ajaloolisele linnusele ja samas justkui piilub uudishimulikult müüri tagant. Selline mahuline lahendus on ka ruumiliselt põhjendatud: liidab korrused, tagab pääsu keldrisse, esimesele korrusele ja katusele — on teekonna alguseks ja lõpuks. Paviljoni põrand on hooviga samal tasapinnal, keldrikorruse ekspositsioon ja abipersonali ruumid on ühendatud trepiga. Paviljoni planeering on avatud, valgusküllane ja mugavalt ligipääsetav. Hoonel on kaks sissepääsu, millest üks on kohe linnuse sissepääsu juures ja teine suunab inimesed hoovi.

Asukoht
Lossi plats 3, Haapsalu
Pindala
4200 m²
Tellija
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Avatud ideekonkurss
2015, 1. preemia
Projekti meeskond
Margit Argus, Margit Aule, Elo-Liina Kaivo, Laura Ojala,
Maastikuarhitektuur
Kristiina Hellström
Staatus
Ehituses