Energia Avastuskeskus

Energia Avastuskeskus Tallinna vanalinna ja mere vahel asub endises Tallinna elektrijaama kompleksis ja moodustab ühtse terviku Kultuurikatlaga. Avastuskeskus asub 1920.–1930. aastatel jaama laiendamise käigus rajatud turbiini- ja lülitushoones, mille projekti autor oli tuntud arhitekt Eugen Habermann. Elektri tootmine lõpetati jaamas 1979. aastal.

1999. aastast hoones tegutsevas avastuskeskuses on seitse püsinäitust energia, klassikalise füüsika, heli, optika jt teemadel, mida avatakse külastajatele enam kui saja interaktiivse eksponaadi abil.

Avastuskeskuse hoone koosneb mitmest mahust, millest keskne on Põhja puiestee äärne funktsionalismi ja art deco elemente ühendav turbiinisaal. Sellest, tervet hooneosa hõlmavast saalist ida poole jääb neljakorruseline funktsionalistlik lülitushoone.

Võimsa turbiinisaali puhul on renoveerimisprojektis keskendutud ajaloolise ruumimõju taastamisele. Ruumi keskele vanu turbiine markeeriva platvormi peale on koondatud elektrienergiast kõnelevad eksponaadid, mis koos veel säilinud vanade masinatega moodustavad ühe terviku. Kõrge lae ja heledate seinte koosmõjul tekib ruumis teadustempli aura.

Turbiinisaali all on kaheks korruseks jaotatud 6 meetri sügavune kelder, mille uus arhitektuurilahendus on oma julgema vormikäsitluse, geomeetria ja kirkamate värvidega märgatavalt mängulisem ja teaduskeskuslikum, kuigi ka siin leiab viiteid hoone industriaalsele pärandile – haljas betoon, ajaloolistele käsipuudele viitava kujundusega metallpiirded jms. Ülemine keldrikorrus on taastuvenergia teemast tulenevalt valge-roheline, alumine heli ja optika korrus aga mängib julgelt kollase ja musta graafikaga muidu valges ruumis. Läbi avatud korruste tekitavad optiliste ja heliliste interaktiivsete eksponaatide vahel põnevaid raamituid vaateid ülakorruse turbiine toetavad võimsad betoonpostid.

Asukoht
Põhja pst 29 ja osaliselt Põhja pst 31, Tallinn
Pindala
3840 m²
Tellija
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
Avatud ideekonkurss
2010, 1. preemia
Projekti meeskond
Margit Argus, Margit Aule, Sander Aas, Pelle-Sten Viiburg
Staatus
Valmis 2014
Auhinnad
Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2015

Eesti muuseumide aastaauhind 2014