Kultuuriministeerium teatas 30. jaanuaril 2015, et KAOS Arhitektide projekteeritud ja AS‑i Restor teostatud Energia Avastuskeskus sai Eesti Muuseuminõukogu 2014. aasta auhindade jagamisel muuseum-kultuurimälestise restaureerimise eriauhinna.

Auhinna saaja valiti välja koostöös muuseuminõukogu muinsuskaitse teemakomisjoniga ja selline auhind anti välja esimest korda. Žürii tõstis esile, et kunagises elektrijaamas tegutseva Energia Avastuskeskuse restaureerimisel „sooviti ja suudeti säilitada ka ajaloolised turbiinid, lülilava ja muud kunagist tootmist meenutavat sisseseadet, mis rikastavad tööstuslikku interjööri”.

Energia Avastuskeskuse saal