Kuressaare päevakeskuse juurdeehituse arhitektuurikonkurss

24.07.2020

Osalesime Kuressaare päevakeskuse juurdeehituse arhitektuurikonkursil tööga “KODA.” Konkursi põhieesmärk oli leida parim arhitektuurne lahendus lähtudest hoone kasutajate vajadustest ning siduda see kogu olemasoleva kompleksiga.

Inspireerusime Kuressaare Vanalinna ajalooliste hoonete viilkatusega mahtudest ja nende kaasaegsetest tõlgendustest lähipiirkonnas. Juurdeehituse lahendus on sobitatud ajaloolise Tolli 9 hoonega.

Hoonekompleks ümbritseb päikselist sisehoovi. Hooned eristuvad selgelt, kuid on ühendatud. Oleme vältinud galeriide lisamist ning liigendasime uut mahtu plaaniliselt ja kõrguslikult, et ruumilist konflikti ennetada.

Kavandi autorid: Margit Argus, Margit Aule

KAOS Arhitektid